WYDZIAŁ WOKALNY - PIOSENKA ESTRADOWA

Szarek Małgorzata

Wykładowca Małgorzata Szarek

Wokalistka, kompozytorka, muzykolog, absolwentka Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie, w klasie wokalistyki jazzowej Izy Zając oraz muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Edukację muzyczną rozpoczęła w klasie śpiewu solowego pod kierunkiem Małgorzaty Miecznikowskiej-Gurgul w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Następnie swój warsztat wokalny rozwijała w Policealnym Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie w klasie wokalistyki jazzowej Izy Zając. Emisję kształciła również pod kierunkiem Barbary Abramowicz oraz interpretację i dykcję w klasie Jolanty Banak. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów wokalnych, w których zdobyła I nagrodę, m.in. Pejzaż bez Ciebie w Bydgoszczy, poświęcony twórczości Anny Jantar z 2007 roku, Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu z 2008 roku oraz Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie z 2010 roku. Uczestniczyła w wielu projektach telewizyjnych, produkowanych przez TVP 1, TVP 2, Polsat, takich jak: Anioły w Stróżach, Festiwal Bożego Narodzenia w Lublinie, koncert w Rzymie z okazji 25 rocznicy Fundacji im. Jana Pawła II, koncert Uwielbienia we Włocławku. Współpracowała z takimi artystami, jak: Halina Frąckowiak, Piotr Baron, Krzysztof Herdzin, Wojciech „Malina” Kowalewski, Piotr Pałka, Wojtek Zieliński, RGG Trio. Od 2008 roku uczestniczy w wykładach i warsztatach poświęconych wokalistyce, organizowanych przez Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie bierze czynny udział w lekcjach prowadzonych wg techniki SLS przez Bartka Cabonia ze studia wokalnego Voice and More, a także współpracuje z Haliną Frąckowiak.

Tytuł magistra uzyskała na podstawie obrony pracy pt. Wokalistyka jazzowa w Polsce. Historia asymilacji i style indywidualne, stworzonej pod kierunkiem dr hab. prof. UW Piotra Dahliga.

Pedagogiką śpiewu trudni się od 2009 roku, natomiast w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. K. Komedy prowadzi zajęcia od 2010 roku z zakresu wokalistyki (emisja głosu i interpretacja piosenki), jak również historii muzyki poważnej, instrumentoznawstwa, muzyki etnicznej oraz kształcenia słuchu i zasad muzyki. W kontekście nauki emisji twierdzi, iż głos ludzki jest niezwykle subtelnym instrumentem muzycznym, z którego można wydobyć całą paletę barw i dźwięków, uzyskując różnorodną stylistycznie muzykę. Śpiew jest najważniejszym przejawem abstrakcyjnych funkcji mózgu, albowiem jest czynnością, która pozwala na wyrażanie stanów ducha, nastrojów, poczucia piękna. Jednakże, aby to mogło nastąpić, należy z niezwykłą precyzją zadbać o techniczne aspekty aparatu głosowego. Dlatego też podczas pracy z uczniem kładzie nacisk na prawidłową impostację głosu, oddech, podparty dźwięk, uzyskanie naturalnie bliskiej, skupionej emisji, rozszerzenie skali głosu oraz wykształcenie i uszlachetnienie barwy. Niezwykle ważnym aspektem jest także dykcja, interpretacja piosenki, jak również umiejętność pracy z mikrofonem, frazowanie, czy specyficzny feeling, który można wyćwiczyć i rozwinąć poprzez słuchanie, analizowanie różnych stylów, zwłaszcza muzyki jazzowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich uczniów, dostosowuje swój autorski program do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

W odniesieniu do zajęć teoretycznych i historycznych pragnie dzielić się swoją wiedzą zdobytą podczas studiów i inspirować uczniów do twórczych działań oraz przemyśleń na temat muzyki wielkich mistrzów, zachęcając tym samym do słuchania muzyki klasycznej, etnicznej, poznawania kultur muzycznych świata, instrumentów muzycznych oraz zasad obowiązujących w muzyce.