I Mazowiecki Otwarty Konkurs Młodych Gitarzystów im. Waldemara Lewandowskiego

I Mazowiecki Otwarty Konkurs Młodych Gitarzystów im. Waldemara Lewandowskiego

I Mazowiecki Otwarty Konkurs Młodych Gitarzystów im. Waldemara Lewandowskiego odbędzie się 22 października w Scenie po sąsiedzku w Legionowie. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych do 25 roku życia. Celem przedsięwzięcia jest zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich talentów, promowanie uzdolnionej młodzieży oraz popularyzacja muzyki gitarowej zarówno w środowisku lokalnym jak i regionalnym. W składzie jury: Krzysztof Ścierański, Tomasz Szafrański, Filip Guntzel.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 2 utworów w formacie mp3 w terminie do 30 września 2023 r. na adres: scena@moklegionowo.pl oraz opłacenie wpisowego (dotyczy tylko uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu) w wysokości 50zł w terminie do 18 października 2023 r na konto MOK Legionowo 76 1090 1841 0000 0001 4149 6869 w tytule (imię i nazwisko uczestnika) – konkurs gitarzystów.

Pierwszy utwór obowiązkowy Little Wing – Jimiego Hendrixa we własnej interpretacji.
Drugi dowolny – chętnie repertuar autorski lub dowolnie wybrany przez uczestnika utwór z gatunku szerokorozumianej muzyki rozrywkowej.

Z nadesłanych mailowo utworów Jury wyłoni 10 kandydatów którzy zobowiązani stawić się osobiście do „Sceny po sąsiedzku” 05-120 Legionowo ul. Husarska 12 dnia 22 października o godzinie 10.00
Tego dnia Jury wyłoni 3 finalistów według harmonogramu podanego po rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu.