Programy autorskie

Nauczyciele uczą według programów autorskich nierzadko w oparciu o własne materiały dydaktyczne. Programy są recenzowane przez profesorów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Szkoła dysponuje bardzo bogatą biblioteką nutową i płytoteką CD, która stanowi bazę dla większości programów. Są to głównie podręczniki amerykańskie, standardy, Real Booki, opracowania znakomitych uznanych aranżerów, wydawnictwo J. Aebersolda (wszystkie zeszyty) – nuty z podkładami na CD stanowiące przekrój przez wszystkie style, kierunki i gatunki występujące w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

W podobny sposób zostały ukierunkowane przedmioty teoretyczne:

  • harmonia jazzowa,
  • muzyka etniczna jako praźródła muzyki rozrywkowej i jazzowej z rozmaitych obszarów kulturowych całego świata,
  • improwizacja jazzowa i rozrywkowa mistrzów,
  • ćwiczenia z harmonii z elementami improwizacji,
  • formy, style i kierunki w muzyce rozrywkowej i jazzowej w przekroju historycznym,
  • historia i literatura muzyki rockowej, rozrywkowej, jazzowej.

 

ASMRiJ realizuje nauczanie w dwóch wariantach:

WARIANT 1

zestawy przedmiotów ustalone przez dyrekcję szkoły na każdy stopień, wydział i rok nauki

WARIANT 2

długość nauki i kolejność zaliczanych przedmiotów koniecznych do otrzymania świadectwa ukończenia I lub II stopnia ASMRiJ uczeń ustala sam.

Uczeń może wybrać indywidualny tok nauki. Indywidualny tok nauki zawiera minimum programowe – szczegóły w Statucie Szkoły.

Uczeń musi wystąpić na piśmie o zgodę na indywidualny tok nauki najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru i określić, kiedy zaliczy obowiązujące go pozostałe przedmioty. Zgoda na tok indywidualny zależy od ilości podań. W uzasadnionych sytuacjach uczeń może starać się o zgodę na indywidualny tok nauki w trakcie semestru. Przedmioty nieobowiązkowe według wyboru ucznia.