Przesłuchania wstępne

Przesłuchania wstępne

Przesłuchania wstępne* obowiązują wszystkie osoby, które planują naukę w KOMEDZIE.
Prosimy o kontakt telefoniczny , aby zapisać się na przesłuchanie (egzamin). Minimum raz w miesiącu w trakcie roku szkolnego organizujemy przesłuchanie wstępne. Informacje na temat wydarzeń najlepiej znaleźć na naszym funpage’u .

WAŻNA INFORMACJA! Do Szkoły przyjmujemy osoby bez przygotowania muzycznego, uczymy od podstaw, bez względu na wiek kandydata (dzieci od 7 r.ż., młodzież i dorośli), a także osoby z przygotowaniem muzycznym.

Rekrutacja na Wydział instrumentalny :
– dla osób bez przygotowania muzycznego polega na sprawdzeniu tylko predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna),
– dla osób z przygotowaniem muzycznym (np. po ogniskach muzycznych, szkołach muzycznych, ew. lekcjach prywatnych) polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) oraz sprawdzeniu poziomu umiejętności gry na wybranym instrumencie; kandydat przygotowuje dwa dowolne utwory.

Nabór na Wydział wokalny :
– dla wszystkich kandydatów polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a także wysłuchaniu dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden po polsku) przygotowanych przez kandydata.

Pełną ofertę i szczegóły znajdziesz tutaj .

* opłata za przesłuchanie wstępne wynosi 200 zł

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy

Warszawa, ul. Jana Olbrachta 36/42 tel. +48 887 170 260, biuro@szkolakomedy.edu.pl