Drodzy Kandydaci, rekrutacja do KOMEDY trwa. Naukę można rozpocząć już na drugi dzień po przesłuchaniu

Drodzy Kandydaci, rekrutacja do KOMEDY trwa. Naukę można rozpocząć już na drugi dzień po przesłuchaniu

Jeśli chcecie zgłosić się na przesłuchanie do KOMEDY, prosimy o telefon pod numer 887170260.

Ustalimy wspólnie termin przesłuchania oraz omówimy szczegóły dotyczące rekrutacji.

Przesłuchanie wstępne * obowiązuje wszystkich przyszłych uczniów ASMRiJ.

Do Szkoły przyjmujemy osoby bez przygotowania muzycznego. Uczymy od podstaw, a także osoby ze zdobytą wcześniej wiedzą, którą z przyjemnością pogłębimy. Do Szkoły zapraszamy osoby w każdym wieku, nie stawiamy górnej granicy wieku ucznia.

Podczas przesłuchania wstępnego na pierwszym miejscu oceniane są umiejętności kandydata w kierunku muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Rekrutacja na Wydział Instrumentalny:

  • dla osób bez przygotowania muzycznego polega na sprawdzeniu tylko predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna),
  • dla osób z przygotowaniem muzycznym (np. po ogniskach muzycznych, szkołach muzycznych, ew. lekcjach prywatnych) polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) oraz sprawdzeniu poziomu umiejętności gry na wybranym instrumencie; kandydat przygotowuje dwa dowolne utwory.

Rekrutacja na Wydział Wokalny:

  • dla wszystkich kandydatów polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a także wysłuchaniu dwóch dowolnych utworów (przynajmniej jeden po polsku) przygotowanych przez kandydata.

* opłata za przesłuchanie wstępne wynosi 200 zł, gotówką w kasie Szkoły