WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY - FORTEPIAN

Iwański Piotr

Wykładowca Piotr Iwański

Pianista, aranżer. Absolwent Wydziału Jazzu Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Edukację zdobywał u takich muzyków jak Wojciech Majewski, Michał Tokaj, Andrzej Jagodziński czy Marcin Banaszek. Centrum jego muzycznych zainteresowań stanowi jazz, piosenki a także muzyka poważna. Występuje jako pianista solowy, akompaniator oraz członek kilku zespołów o różnym muzycznym charakterze (m.in. Grzeczni Chłopcy, Gant & Sava, Michał Skwierczyński Quartet). Jako pianista i bandleader pracuje w Teatrze Żydowskim, Teatrze Lalka oraz Teatrze Komedia. Od kilku sezonów współpracuje z Działem Edukacji Filharmonii Narodowej. Jako pianista i aranżer współpracował z takimi artystami jak: Czesław Mozil, Joanna Kulig, Wojciech Kościelniak, Anna Serafińska czy Grzegorz Turnau. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017. W tym samym roku zdobył Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu CEA wraz z PSJ Trio, oraz 3 miejsce w Blue Note Poznań Competition z Michał Skwierczyński Quartet. Od wielu lat pracę sceniczną łączy z działalnością edukacyjną. W pracy z uczniami zawsze szuka indywidualnego podejścia i planu pracy. Każdy uczeń to inna historia, możliwości i oczekiwania – dlatego praca musi mieć charakter indywidualny, aby rozwój pianistyczny i pasja do muzyki wciąż rosła.